مطالعه فایل UPGRADE.TXT

این مقاله میتواند به همراه خواندن فایل UPGRADE.txt بسیار مفید باشد. این فایل شامل مراحل بعد از آماده سازی برای ارتقا میباشد. برای مطالعه این فایل این کارها را انجام دهید:

  • آخرین نسخه دروپال 7 را از اینجا دانلود کنید.
  • فایل آرشیو را با 7Z یا Tar یا نرم افزار دیگری که با سیستم عامل شما سازگار است باز کنید.
  • از شاخه اصلی دروپال دانلود شده فایل UPGRADE.TXT را بیابید و مطالعه کنید.

​شما همیچنین میتوانید آخرین نسخه از این فایل را به صورت آنلاین مطالعه کنید.

این فایل شامل لیستی از فعالیت هایی است که شما باید برای به سرانجام رساندن ارتقا انجام دهید. خواندن و درک و عمل به این فایل برای یک ارتقای موفق بسیار ضروری است.

دیدگاه‌ها

встречи без обязательств

[URL=http://xxx.sibirki.com]проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://now.nsexy.ru]Проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://nsk.siblaguna.org]Проститутки новосибирска[/URL]
Если у Вас есть желание поразвлечься в сексуальном плане, но при этом не сильно потратиться, сайт nsexy.info предлагает Вам рассмотреть анкеты девушек, которые по умеренным ценам предоставляют интимные услуги в Новосибирске. Чтобы получить полноценное сексуальное удовольствие не обязательно нанимать элитных девочек. Обеспечить замечательное времяпрепровождение могут и дешевые проститутки, которые в поиске большего количества клиентов выставляют достаточно конкурентные цены. Пользуясь такими возможностями, можно недорого получить хорошее обслуживание и сексуальное удовлетворение.

встречи без обязательств

[URL=http://xxx.sibirki.com]Проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://now.nsexy.ru]Проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://nsk.siblaguna.org]Проститутки новосибирска[/URL]
Если у Вас есть желание поразвлечься в сексуальном плане, но при этом не сильно потратиться, сайт nsexy.info предлагает Вам рассмотреть анкеты девушек, которые по умеренным ценам предоставляют интимные услуги в Новосибирске. Чтобы получить полноценное сексуальное удовольствие не обязательно нанимать элитных девочек. Обеспечить замечательное времяпрепровождение могут и дешевые проститутки, которые в поиске большего количества клиентов выставляют достаточно конкурентные цены. Пользуясь такими возможностями, можно недорого получить хорошее обслуживание и сексуальное удовлетворение.

встречи без обязательств

[URL=http://xxx.sibirki.com]проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://now.nsexy.ru]Проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://nsk.siblaguna.org]Проститутки новосибирска[/URL]
Если у Вас есть желание поразвлечься в сексуальном плане, но при этом не сильно потратиться, сайт nsexy.info предлагает Вам рассмотреть анкеты девушек, которые по умеренным ценам предоставляют интимные услуги в Новосибирске. Чтобы получить полноценное сексуальное удовольствие не обязательно нанимать элитных девочек. Обеспечить замечательное времяпрепровождение могут и дешевые проститутки, которые в поиске большего количества клиентов выставляют достаточно конкурентные цены. Пользуясь такими возможностями, можно недорого получить хорошее обслуживание и сексуальное удовлетворение.

досуг

[URL=https://sexosochi.love]проститутки сочи[/URL]
[URL=https://sexonsk.online]проститутки новосибирска[/URL]
[URL=https://sexosurgut.mobi]проститутки сургута[/URL]
[URL=http://nskxxx.club]проститутки новосибирск[/URL]
[URL=https://nsksex.vip]Проститутки новосибирск[/URL]
[URL=http://prostitutkivsochi.info]Проститутки сочи[/URL]
[URL=https://sex.sochi-xxx.net]Проститутки сочи[/URL]
[URL=https://sochidosug.info]проститутки сочи[/URL]
Вы можете выбрать девушку, которая сама приедет вам. Если вам это не удобно, сайт предлагает анкеты проституток Сочи, которые имеют апартаменты. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете воспользоваться поиском по категориям. Кроме того, анкеты индивидуалок с настоящими фотографиями помечены на сайте специальной подписью.
Дешевые проститутки Новосибирска ждут в гости тех, кто ищет развлечений, но имеет не очень много средств. Каждая из них – красива и эффектна. Любая из ночных бабочек данного раздела с пониманием относится к тяжелым экономическим временам, и выставила наиболее доступную стоимость за свои услуги.

досуг

[URL=https://sexosochi.vip]Проститутки сочи[/URL]
[URL=https://sexonsk.online]Проститутки новосибирска[/URL]
[URL=https://sexosurgut.mobi]Проститутки сургута[/URL]
[URL=http://nskxxx.club]Проститутки новосибирск[/URL]
[URL=https://nsksex.vip]проститутки новосибирск[/URL]
[URL=http://prostitutkivsochi.info]Проститутки сочи[/URL]
[URL=https://sex.sochi-xxx.net]проститутки сочи[/URL]
[URL=https://sochidosug.info]Проститутки сочи[/URL]
Вы можете выбрать девушку, которая сама приедет вам. Если вам это не удобно, сайт предлагает анкеты проституток Сочи, которые имеют апартаменты. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете воспользоваться поиском по категориям. Кроме того, анкеты индивидуалок с настоящими фотографиями помечены на сайте специальной подписью.
Дешевые проститутки Новосибирска ждут в гости тех, кто ищет развлечений, но имеет не очень много средств. Каждая из них – красива и эффектна. Любая из ночных бабочек данного раздела с пониманием относится к тяжелым экономическим временам, и выставила наиболее доступную стоимость за свои услуги.

встречи без обязательств

[URL=http://xxx.sibirki.com]проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://get.nsexy.ru]проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://nsk.siblaguna.org]Проститутки новосибирска[/URL]
[URL=https://sexonsk.online]проститутки новосибирска[/URL]
Если у Вас есть желание поразвлечься в сексуальном плане, но при этом не сильно потратиться, сайт nsexy.info предлагает Вам рассмотреть анкеты девушек, которые по умеренным ценам предоставляют интимные услуги в Новосибирске. Чтобы получить полноценное сексуальное удовольствие не обязательно нанимать элитных девочек. Обеспечить замечательное времяпрепровождение могут и дешевые проститутки, которые в поиске большего количества клиентов выставляют достаточно конкурентные цены. Пользуясь такими возможностями, можно недорого получить хорошее обслуживание и сексуальное удовлетворение.

досуг

[URL=https://sexosochi.vip]проститутки сочи[/URL]
[URL=https://sexonsk.online]проститутки новосибирска[/URL]
[URL=https://sexosurgut.mobi]Проститутки сургута[/URL]
[URL=http://nskxxx.club]проститутки новосибирск[/URL]
[URL=https://nsksex.vip]Проститутки новосибирск[/URL]
[URL=http://prostitutkivsochi.info]проститутки сочи[/URL]
[URL=https://sex.sochi-xxx.net]проститутки сочи[/URL]
[URL=https://sochidosug.info]проститутки сочи[/URL]
Вы можете выбрать девушку, которая сама приедет вам. Если вам это не удобно, сайт предлагает анкеты проституток Сочи, которые имеют апартаменты. В зависимости от ваших предпочтений, вы можете воспользоваться поиском по категориям. Кроме того, анкеты индивидуалок с настоящими фотографиями помечены на сайте специальной подписью.
Дешевые проститутки Новосибирска ждут в гости тех, кто ищет развлечений, но имеет не очень много средств. Каждая из них – красива и эффектна. Любая из ночных бабочек данного раздела с пониманием относится к тяжелым экономическим временам, и выставила наиболее доступную стоимость за свои услуги.

встречи без обязательств

[URL=http://xxx.sibirki.com]Проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://get.nsexy.ru]проститутки новосибирска[/URL]
[URL=http://nsk.siblaguna.org]проститутки новосибирска[/URL]
[URL=https://sexonsk.online]проститутки новосибирска[/URL]
Если у Вас есть желание поразвлечься в сексуальном плане, но при этом не сильно потратиться, сайт nsexy.info предлагает Вам рассмотреть анкеты девушек, которые по умеренным ценам предоставляют интимные услуги в Новосибирске. Чтобы получить полноценное сексуальное удовольствие не обязательно нанимать элитных девочек. Обеспечить замечательное времяпрепровождение могут и дешевые проститутки, которые в поиске большего количества клиентов выставляют достаточно конкурентные цены. Пользуясь такими возможностями, можно недорого получить хорошее обслуживание и сексуальное удовлетворение.

kruskal wallis test calculator

[url=http://getinsuredfast.com/
]auto insurance & id card holders clear plastic
[/url]
<a href=" http://getinsuredfast.com/
">auto insurance companies in dallas tx
</a>

kruskal wallis test calculator

[url=http://getinsuredfast.com/
]auto insurance & id card holders clear plastic
[/url]
<a href=" http://getinsuredfast.com/
">auto insurance companies in dallas tx
</a>

To kill a mockingbird book audio book free

[url=http://premiumautousa.com/
]auto owners insurance wisconsin
[/url]
<a href=" http://premiumautousa.com/
">wea trust auto insurance
</a>

To kill a mockingbird book audio book free

[url=http://premiumautousa.com/
]auto owners insurance wisconsin
[/url]
<a href=" http://premiumautousa.com/
">wea trust auto insurance
</a>

Does clomid stop period

[url=http://premiumautousa.com/
]auto insurance sr22
[/url]
<a href=" http://premiumautousa.com/
">getting auto insurance without owning a car
</a>

Does clomid stop period

[url=http://premiumautousa.com/
]auto insurance sr22
[/url]
<a href=" http://premiumautousa.com/
">getting auto insurance without owning a car
</a>

Pep rally quotes for class of 2010

[url=http://premiumautousa.com/
]auto insurance lake city fl
[/url]
<a href=" http://premiumautousa.com/
">dominion auto insurance
</a>

Pep rally quotes for class of 2010

[url=http://premiumautousa.com/
]auto insurance lake city fl
[/url]
<a href=" http://premiumautousa.com/
">dominion auto insurance
</a>

Romantic birthday cards folded printable for free

[url=http://premiumautousa.com/
]how to get auto insurance quotes
[/url]
<a href=" http://premiumautousa.com/
">auto insurance dayton ohio
</a>

Romantic birthday cards folded printable for free

[url=http://premiumautousa.com/
]how to get auto insurance quotes
[/url]
<a href=" http://premiumautousa.com/
">auto insurance dayton ohio
</a>

mimibbs

[url=http://premiumautousa.com/
]which state does not require auto insurance
[/url]
<a href=" http://premiumautousa.com/
">auto insurance springdale ar
</a>

altea met art

[url=http://premiumautousa.com/
]direct auto insurance in kissimmee fl
[/url]
<a href=" http://premiumautousa.com/
">progressive auto insurance phone number to pay bill
</a>

Proactive.com promotions

[url=http://premiumautousa.com/
]auto insurance brooklyn
[/url]
<a href=" http://premiumautousa.com/
">top rated auto insurance 2014
</a>

Proactive.com promotions

[url=http://premiumautousa.com/
]auto insurance brooklyn
[/url]
<a href=" http://premiumautousa.com/
">top rated auto insurance 2014
</a>

Franklin furniture phoenix az

[url=http://premiumautousa.com/
]progressive auto insurance phone number to pay bill
[/url]
<a href=" http://premiumautousa.com/
">infinity auto insurance com
</a>

Franklin furniture phoenix az

[url=http://premiumautousa.com/
]progressive auto insurance phone number to pay bill
[/url]
<a href=" http://premiumautousa.com/
">infinity auto insurance com
</a>

Kata kata ulang tahun bercinta

[url=http://easycarprotection.com/
]auto insurance ratings 2015
[/url]
<a href=" http://easycarprotection.com/
">auto insurance red deer
</a>

Kata kata ulang tahun bercinta

[url=http://easycarprotection.com/
]auto insurance ratings 2015
[/url]
<a href=" http://easycarprotection.com/
">auto insurance red deer
</a>

john sherry rivers divorce

[url=http://easycarprotection.com/
]auto insurance springdale ar
[/url]
<a href=" http://easycarprotection.com/
">mercury auto insurance florida
</a>

john sherry rivers divorce

[url=http://easycarprotection.com/
]auto insurance springdale ar
[/url]
<a href=" http://easycarprotection.com/
">mercury auto insurance florida
</a>

Top rated class a motorhomes

[url=http://easycarprotection.com/
]insurance auto home
[/url]
<a href=" http://easycarprotection.com/
">met auto insurance login
</a>

Top rated class a motorhomes

[url=http://easycarprotection.com/
]insurance auto home
[/url]
<a href=" http://easycarprotection.com/
">met auto insurance login
</a>

Online calorie counter

[url=http://easycarprotection.com/
]auto insurance greenville
[/url]
<a href=" http://easycarprotection.com/
">auto insurance in wv
</a>

Online calorie counter

[url=http://easycarprotection.com/
]auto insurance greenville
[/url]
<a href=" http://easycarprotection.com/
">auto insurance in wv
</a>

Cheap goods

Thanks for this article. I'd also like to express that it can often be hard if you are in school and simply starting out to initiate a long credit standing. There are many students who are just trying to endure and have an extended or favourable credit history are often a difficult matter to have. gacgdgedkkee

Viral encephalitis treatment thru adderall

This really answered my problem, thank you! http://hellowh985mm.com

Viral encephalitis treatment thru adderall

This really answered my problem, thank you! http://hellowh985mm.com

Watch one man one glass video

Would you be fascinated about exchanging links? http://hellowh985mm.com

Watch one man one glass video

Would you be fascinated about exchanging links? http://hellowh985mm.com

Cheap goods

Howdy. Simply just planned to ask a quick problem. Now i'm fgffebfaaadc

Courets swamp tours . com

[url=http://easycarprotection.com/
]auto insurance quotes geico
[/url]
<a href=" http://easycarprotection.com/
">high performance auto insurance
</a>

Courets swamp tours . com

[url=http://easycarprotection.com/
]auto insurance quotes geico
[/url]
<a href=" http://easycarprotection.com/
">high performance auto insurance
</a>

Sample hardship letter for scholarship

[url=http://premiumautousa.com/
]auto owners insurance lansing mi
[/url]
<a href=" http://premiumautousa.com/
">auto line insurance
</a>

Sample hardship letter for scholarship

[url=http://premiumautousa.com/
]auto owners insurance lansing mi
[/url]
<a href=" http://premiumautousa.com/
">auto line insurance
</a>

20mg oxycontin vs vicodin

[url=http://getinsuredfast.com/
]auto insurance southaven ms
[/url]
<a href=" http://getinsuredfast.com/
">insurance appraisers auto damage salary
</a>

20mg oxycontin vs vicodin

[url=http://getinsuredfast.com/
]auto insurance southaven ms
[/url]
<a href=" http://getinsuredfast.com/
">insurance appraisers auto damage salary
</a>

Funny forward messages

[url=http://topusaquotes.com/
]low cost auto insurance in michigan
[/url]
<a href=" http://topusaquotes.com/
">talro auto insurance number
</a>

Funny forward messages

[url=http://topusaquotes.com/
]low cost auto insurance in michigan
[/url]
<a href=" http://topusaquotes.com/
">talro auto insurance number
</a>

speech for club president

[url=http://topusaquotes.com/
]pa auto insurance laws regulations
[/url]
<a href=" http://topusaquotes.com/
">elephant auto insurance quotes
</a>

speech for club president

[url=http://topusaquotes.com/
]pa auto insurance laws regulations
[/url]
<a href=" http://topusaquotes.com/
">elephant auto insurance quotes
</a>

ghetto nicknames list

[url=http://topusaquotes.com/
]allstate auto insurance quote
[/url]
<a href=" http://topusaquotes.com/
">how to shop around for auto insurance
</a>

ghetto nicknames list

[url=http://topusaquotes.com/
]allstate auto insurance quote
[/url]
<a href=" http://topusaquotes.com/
">how to shop around for auto insurance
</a>

دیدگاه جدیدی بگذارید

CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

آخرین ارسال ها

محتواهای محبوب

درباره ما

Author
اینجا دروپال یعنی همه چیز. در مورد دروپال صحبت میکنیم. ماژول هامون رو به اشتراک میزاریم در مورد قالب دروپال ، فروشگاه دروپال، دروپال فارسی و تاریخ شمسی دروپال صحبت میکنیم و هرچیزی که در مورد طراحی سایت با دروپال میدونیم به هم انتقال میدیم. دروپالیون یک سایت شخصی نیست. ما دست همه کسانی که برای پیشرفت دروپال تلاش میکنند رو میفشاریم و با آغوش باز اونها رو در این سایت میپذیریم.

تماس با ما

با ما تماس بگیرید.

logo-samandehi